DUMUZI

Nordic

Sumeryjski bóg-pasterz, małżonek Inany. Jego matką jest bogini Turtur (Sirtur), a siostrą – Gesztinana, ojcem zaś Enki. W mitach babilońskich występuje jako Tammuz. Określany jest też epitetem Kukana (sumer. „Ukochany Ana”) lub Kulimullil (sumer. „Ukochany Mullila”, czyli Enlila). Funkcje D. jako pasterza przedstawia mit z przełomu III / II tysiącl. p.n.e. Ma on formę dialogu między bogiem Słońca Utu a jego siostrą, boginią Inaną. Bóg Utu zaleca jej boga D., który oprócz dostarczania tłuszczu i mleka będzie jej pomagał przy obróbce włókien, ich międleniu, przędzeniu nici, ich skręcaniu i tkaniu. Iriana początkowo daje pierwszeństwo bogu-rol- nikowi, Enkimdu. Ten jednak ustępuje wobec skorego do sporu D., stając się jego przyjacielem. Inne liryczne pieśni mówią o nocnych zalotach między Inaną a D., początkowo ukrywanych przed jej matką, w końcu uwieńczonych małżeństwem. Inaczej stosunki między Inaną a D. przedstawia tekst o zejściu Inany do świata podziemnego. Wychodząc stamtąd, Inana została zatrzymana przez bogów Anu- naki, którzy zażądali od niej przysłania innego zmarłego na swoje miejsce. Towarzyszące jej demony galla gotowe są pochwycić wskazanego przez nią zastępcę. Napotykane kolejno bóstwa zdołały ją ubłagać, by nie wydawała ich demonom. Los padł na D., który rozgniewał Inanę, nie błagając jej o litość, gdy podeszła do jego rezydencji w Kulab koło Uruk. Wg pieśni kultowych, D. pod wpływem proroczego snu i pouczenia przez swą siostrę Gesztinanę parokrotnie zmienia postać, ale mimo to zostaje rozdarty przez demony galla. Na zmianę z Gesztinaną ma przebywać pół roku w świecie podziemnym. Stawia go to w szeregu umierających bóstw, odradzających się po okresie suszy wraz z naturą. Mit o Adapie przedstawia D. ( Tam- muza) wraz z bogiem Ningiszzidą jako strażników bramy boga nieba Anu. Obaj też, D. i Ningiszzidą, są opłakiwani przez Adapę. Jest więc D. bóstwem kwitnącego wiosną stepu, przedstawianym jako pasterz z fujarką. Pierwotnymi ośrodkami bardzo rozpowszechnionego kultu D. były miasta Uruk i Badtibira.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

DUMUZI

Sumeryjski bóg-pasterz, małżonek Inany. Jego matką jest bogini Turtur (Sirtur), a siostrą – Gesztinana, ojcem zaś Enki. W mitach babilońskich występuje jako Tammuz. Określany jest też epitetem Kukana (sumer. „Ukochany Ana”) lub Kulimullil (sumer. „Ukochany Mullila”, czyli Enlila). Funkcje D.